13 lutego 2018

Zastosowanie

Tlenoterapia hiperbaryczna – HBOT, jest jedną z najbardziej skutecznych metod dostarczania tlenu do wszystkich komórek ciała. Polega na wykorzystaniu powietrza o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie atmosferyczne i zawartości tlenu większej niż ta, jaka występuje naturalnie.

Podczas zabiegu tlen rozpuszcza się w osoczu krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym, w limfie oraz w w innych płynach ustrojowych w wyniku czego, obszary pozbawione dotychczas tlenu korzystają z jego ogromnych, leczniczych możliwości. Tlen z łatwością przekracza wszelkie fizjologiczne bariery w organizmie.
Przeciwzapalne działanie podwyższonego ciśnienia odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka rozwoju chorób.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest to nieinwazyjna metoda leczenia różnych chorób,  stanów i urazów.

Przeciwwskazania

W terapii hiperbarycznej tak jak w każdym sposobie leczenia znajdują się również przeciwwskazania, do których zaliczamy:

Bezwzględne:

 • nieleczona odma opłucnowa
 • stosowanie niektórych leków, takich jak Adriamycyna, Cis-platyna, Bleomycyna, Disulfiram
 • rozsiana choroba nowotworowa

Względne:

 • zakażenie górnych dróg oddechowych
 • stany gorączkowe
 • ciąża
 • padaczka
 • astma oskrzelowa, rozedma płuc, POCHP
 • niewydolność serca
 • przebyte operacje zatok, ucha i klatki piersiowej
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • klaustrofobia

 

ABY SKORZYSTAĆ Z TERAPII W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ NIEZBĘDNE JEST ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ.