14 lutego 2018

Neurologia

Podstawą zastosowania tlenoterapii hiperbarycznej w schorzeniach neurologicznych są odkrycia dokonane w ramach badania SPECT mówiące o tym, że wokół zniszczonej komórki nerwowej istniej tzw. „cień”, czyli strefa zawierająca między martwymi komórkami, również komórki nadal zdolne do życia (sleeping cells). Dostarczenie tym komórkom tlenu podczas zabiegów w komorze hiperbarycznej powoduje ich reaktywację. Tlen przyczynia się również do zmniejszenia obrzęku i zwiększa elastyczność erytrocytów.

Odkrycia dokonane przez naukowców w tej dziedzinie stanowią dzisiaj podstawę do zastosowania hiperbarii tlenowej w leczeniu niezwykle poważnych uszkodzeń mózgu z powodu udarów, porażeń mózgowych oraz innych urazów.

Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na schorzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego:

• redukcja obrzęku mózgu,
• zniesienie hipoksji (niedoboru tlenu w tkankach),
• poprawa metabolizmu w tkankach nerwowych,
• wpływ na proces neurogenezy- tworzenia się nowych neuronów,
• poprawa warunków przepływu w mikrokrążeniu,
• zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg,
• ochrona już uszkodzonych obszarów w tkance nerwowej,
• ochrona przed późnymi następstwami urazu mózgu,
• usprawnienie doenergetyzowania mózgu przez mitochondria.

Badania prowadzone na całym świecie udowadniają, iż mózg pomyślnie reaguje na terapię tlenem hiperbarycznym. Terapia HBOT pomaga cierpiącym na:

• Parkinsona,
• Alzheimera,
• Autyzm,
• udar mózgu,
• porażenie mózgowe,
• stwardnienie rozsiane,
• wypadkowe urazy mózgu,
• zatrucie tlenkiem węgla
• i wiele innych zaburzeń mózgowych.