14 lutego 2018

Kardiologia

Choroby sercowo-naczyniowe i choroby serca są obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie, a związane z nimi dolegliwości pozostają głównym powodem hospitalizacji. Trwają zatem bardzo intensywne poszukiwania metod terapeutycznych, które umożliwią poprawę skutecznego leczenia tego typu problemów zdrowotnych.

Efekty leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej są bardzo korzystne dla pacjentów dlatego też cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem wielu placówek medycznych jak i samych chorych. Udowodniono, iż HBOT poprawia stan neuropsychiczny, łagodzi nadciśnienie płucne i objawy niewydolności prawej komory serca oraz poprawia tolerancje wysiłku.

Istnieje mnóstwo naukowych badań świadczących o tym ,że połączenie terapii standardowej oraz terapii w komorach hiperbarycznych wpływa na zmniejszenie śmiertelności pacjentów oraz różnych powikłań sercowo-naczyniowych.

Terapia tlenem hiperbarycznym wspomaga leczenie:

•  chorób niedokrwiennych serca tj.: ostre zespoły  wieńcowe, zawał serca,
•  zaburzenia rytmu serca,
•  wady serca