14 lutego 2018

Autyzm

Połączenie terapii HBOT z odpowiednimi składnikami odżywiającymi mózg przynosi ogromne sukcesy. Powodem poprawy jest zmniejszenie stanu zapalnego i usprawnienie przepływu tlenu w mózgu.

Tlenoterapia obok innych, ważnych czynników wspomaga aktywowanie genu BDNF, odpowiedzialnego za proces neurogenezy – tworzenia się nowych neuronów mózgowych oraz ochronę już istniejących.

Pozytywne skutki:

•  polepszenie kontaktu wzrokowego,
•  poprawę umiejętności komunikowania się, zwiększenie zasobu słownictwa,
•  większe zaangażowanie i współpraca przy wykonywaniu różnych czynności,
   inicjowanie nowych zabaw i zadań,
•  rozumienie nowych pojęć i poleceń,
•  znaczna poprawa w zakresie rozumienia języka,
•  wzrost apetytu, zwiększona skłonność do próbowania nowych potraw.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej pomagają dotlenić mózg, poprawie ulega również jego ukrwienie. Terapia ta usprawnia proces eliminacji toksycznych substancji z komórek, tkanek i wszelkich narządów. Ośmiokrotnie zwiększa się ilość komórek macierzystych, zmniejsza się stan zapalny oraz redukuje wysoki poziom stresu oksydacyjnego – niezwykle wysokiego wśród dzieci autystycznych. Badania naukowe dowodzą, że zwiększa się również produkcja i optymalne wykorzystanie serotoniny. Terapia tlenem hiperbarycznym poprawia interakcje społeczne oraz zdolności sensoryczne.

Istnieje wiele badań klinicznych, na temat wpływu terapii hiperbarycznej na dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. Jednogłośnie stwierdzają one poprawę stanu zdrowia małych pacjentów.
„Nie mówimy oczywiście o wyleczeniu, ale o poprawie pewnych elementów zachowania, niektórych funkcji i jakości życia autystycznych dzieci” – mówi dr Dan Rossignol z International Child Development Resource Centre na Florydzie.

W jego badaniach brało udział 62 dotkniętych autyzmem dzieci w wieku od dwóch do siedmiu lat. Mali pacjenci korzystali z terapii tlenem hiperbarycznym w ilości po 40 godzin każdy. Ciśnienie w komorze zwiększono do zaledwie 1,3 atm, czyli do wartości niewiele większej od ciśnienia atmosferycznego ( jest to wartość zbliżona do tej, jaką uzyskuje się samolotach, tuż przed startem). Pacjenci oddychali zbliżoną składem do powietrza mieszanką gazową z nieco podwyższoną, 24-procentową zawartością tlenu. Po 40 sesjach, u 80 %  dzieci stwierdzono znaczną poprawę interakcji z otoczeniem, samokontroli i możliwości utrzymania kontaktu wzrokowego, przy czym stan 30% z nich polepszył się bardzo znacząco.

Wpływ tlenoterapii hiperbarycznej na schorzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego:

•  redukcja obrzęku mózgu,
•  zniesienie hipoksji (niedoboru tlenu w tkankach),
•  poprawa metabolizmu w tkankach nerwowych,
•  wpływ na proces neurogenezy- tworzenia się nowych neuronów,
•  poprawa warunków przepływu w mikrokrążeniu,
•  zwiększenie przepuszczalności bariery krew-mózg,
•  ochrona już uszkodzonych obszarów w tkance nerwowej,
•  ochrona przed późnymi następstwami urazu mózgu,
•  usprawnienie doenergetyzowania mózgu przez mitochondria.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej to jeden z najlepszych sposobów wspomagania leczenia NASZYCH dzieci.  Cierpią one w wyniku przeciążenia całego organizmu dlatego tak ważne jest aby, wspomóc każdy układ, przywrócić prawidłowe funkcjonowanie każdego organu, każdej tkanki. Tylko wtedy mali pacjenci będą mieli szanse odzyskać upragnione zdrowie.